Main categories

LED 7 Segment Display
SMD 7 Segment Display
Customized Display
Dot Matrix

Ellen Liu
Ricky Lee
Lydia Su
Kevin Zhu
Production ProcessDongguan Houkem Electronic Co., Ltd.
Houkem have over 16 years experience of LED diplay. Own automatic production lines, Professional engineer for software and hardware. Clients all over the world, ROHS and CE compliant, TWO YEARS QUALITY WARRANTY!
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.